Yeni ve İlk Kademe Yöneticiler İçin Etkili Liderlik


Stephen Lams

    Yeni ve ilk kademe yöneticilerinizin takımları için olumlu bir iklim yaratmalarına ve performansı iyileştirmelerine yardımcı olacak araçları sunuyoruz.     
Stephen Lams
Program Müdürü
İletişime Geçin

Yeni ve ilk kademe yöneticileriniz, takım performansı üzerindeki güçlü etkilerinin farkında mı?

Liderlerin davranışı, takım üyelerinin motivasyonu, yenilikçiliği ve üretkenliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Liderlerin davranışı, performans üzerindeki en belirleyici etkendir.

Hay Group’un altmış yıldır yürüttüğü araştırmalar, liderlik stilinin, organizasyonel iklim üzerinde yüzde 70’e kadar yüksek bir oranla belirleyici olabildiğini gösteriyor – ve bu iklim de şirketin elde edeceği sonuçları yüzde 30’a kadar bir oranla etkileyebiliyor.

Yeni ve ilk kademe yöneticiler için etkili liderlik programının sunduğu araçlarla yöneticilerinize, takımları için olumlu bir iklim yaratmalarında ve iş sonuçlarını iyileştirmelerinde yardımcı olabilirsiniz.

Program sayesinde:

  • Yeni ve ilk kademe yöneticilerinizin etkinliğini ölçebilir
  • Davranışlarının performansı nasıl etkilediğini ortaya koyabilir
  • Büyük liderlerin yüksek performanslı bir iklim yaratmak için yararlandıkları altı liderlik stilini kullanmaları konusunda onları eğitebilirsiniz

Yeni ve ilk kademe yöneticiler için etkili liderlik

Leadership impact for frontline managers explained