Gelişim Boyutları Envanteri    Gelişim Boyutları Envanteri sayesinde daha doğru kararlar alabildik ve böylelikle gözden kaçırabileceğimiz yetenekleri tespit edebildik.     
İK Direktörü

Mevcut performans ile gelecek potansiyeli arasındaki farkı belirlemek yöneticilerinize zor geliyorsa geleceğin liderlerini görmezden gelme veya yanlış adayları destekleme riskiyle karşı karşıyasınız demektir.


GFI'yi kullanarak:
• yatırımlarınızı liderlik gelişimine yönlendirebilirsiniz.
• gözden kaçırabileceğiniz gizli yetenekleri tespit edebilirsiniz
• çalışanlarınızın gelişim fırsatlarından tamamıyla yararlanmalarını sağlayabilirsiniz
• giriş seviyesindeki çalışanlar hakkındaki erken değerlendirmelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını görebilirsiniz.


Örnek olay incelemesi
Bir "Birleşik Hakemler Kurumu" orta yönetim grubundaki liderleri tespit etmek istemişti.
Hay Group, GFI'yı 25 bölüm şefine uyguladı, elde edilen geri bildirimi diğer tanımlayıcı verilerle karşılaştırdı ve sonuçlar bir yetenek forumunda görüşüldü.
• Bu 25 kişiden yalnızca sekizinin yüksek potansiyele sahip olduğu görüldü
• İyi performans değerlendirmelerine sahip müdürlerden 14'ünün düşük liderlik potansiyeline sahip olduğu tespit edildi
• Elde edilen bulgular, önyargıların doğruluğunun tartışılmasını sağladı ve daha önce geleceğin lideri olarak görülmeyen fakat potansiyeli yüksek bireyler belirlendi
• Hay Group’un, 25 müdür üzerinde yaptığı bu bağımsız inceleme anlamlıydı – üst yönetim ekibi için "görünüş geçerliliği" taşıyordu.