Gelişim Boyutları Envanteri    Gelişim Boyutları Envanteri sayesinde daha doğru kararlar alabildik ve böylelikle gözden kaçırabileceğimiz yetenekleri tespit edebildik.     
İK Direktörü

Gelişim Faktörleri Envanteri (GFI), bir bireyin halihazırdaki görevinin ötesine geçmeye ne kadar hazır olduğunu gösteren dört özelliği ölçer. Özellikle, liderlik gelişimine katkıda bulunan kabiliyetlere odaklanır.

• Öğrenme azmi – yeni bir şey öğrenme riskini alma isteği

• Görüş derinliği - Olaylara daha geniş bir açıdan bakma ve yeni görüşler kazandırma becerisi 

• Başkalarını anlama – diğer insanların duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde anlama becerisi 

• Kişisel olgunluk – geri bildirim alma ve zorlukları gelişim fırsatı olarak görme becerisi. 

 

GFI, liderlik gelişimi ve performans alanlarındaki derin araştırma ve bulgulara dayanarak oluşturulmuştur ve Hay Group’un her düzeydeki binlerce liderden oluşan özel veri tabanı karşısında test edilmiştir. Üstün performans sergileyen liderler bütün faktörlerde daha yüksek puanlar elde etmiştir. Bir diğer deyişle Gelişme Faktörleri ile olağanüstü liderlik arasında sıkı bir ilişki mevcuttur.

Süreç 

Bu hizmeti self-servis yönetim sistemimiz aracılığıyla sunuyoruz. Self-servis yönetim websitemiz sayesinde, bu aracı şirketinizde kullanmak için tam kontrole sahipsiniz (katılımcılar oluşturabilir, anket linkleri ve hatırlatma notları gönderebilir, geri bildirim raporları oluşturabilirsiniz). Katılımcılar siteye girerek kendilerine geri bildirim verecek kişileri belirleyebilirler – anket linkleri değerlendiricilere kendiliğinden email olarak gönderilir. Sizi kullanıma hazırlamak için self-servis yönetim aracımız hakkında eğitim vereceğiz. 

Raporlar

GFI ile iki rapor üretilir:

• Yetenek raporu, bir grup çalışan üzerinde yapılan potansiyel belirleme "denetimiyle" yöneticilerin "resmin tamamını" görmesine imkanı tanır 

• Geri bildirim raporu, bireylere kendi potansiyellerini anlamalarını ve geliştirmelerini sağlayacak bilgileri sunar. 

 

GFI broşürünü indirmek için burayı tıklayın.