Gelişim Boyutları Envanteri    Gelişim Boyutları Envanteri sayesinde daha doğru kararlar alabildik ve böylelikle gözden kaçırabileceğimiz yetenekleri tespit edebildik.     
İK Direktörü

gfı