Etkin Liderlik Yönetimi


Ruth Malloy

    Hay Group’un sunduğu Liderlik Stilleri ve Organizasyonel İklim hizmeti, bir liderin çalışanlarını ne kadar iyi yönettiğini gösteren bir kar zarar tablosuna benziyor.     
Ruth Malloy
Liderlik ve Yetenek Yönetimi Direktörü
İletişime Geçin

Yaptığımız araştırmalar liderlik stillerinin çalışma ortamını yüzde 70'e kadar etkilediğini ve organizasyonel iklimin şirketin sonuç performansında ortaya çıkan farklılıklardan %30 oranında sorumlu olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle, liderlerinizin verimini arttırmak iş performansı üzerinde gözle görülür bir etkiye sahip olabilecektir.


• Bir global teknoloji firmasında çalışan 33 yönetim müdürü üzerinde yapılan çalışmada, yüksek performans ortamları yaratan liderlerin, akranlarını 353 milyon £ karla geride bıraktığı bulgulanmıştır.

Bir finansal hizmetler çağrı merkezinde olumlu bir çalışma ortamı yaratan liderler:

Hedef satış rakamından %4 daha fazla satış sağlayan akranlarıyla karşılaştırıldığında %26 daha fazla satış elde etmişlerdir.

İşe devamsızlık oranının dörtte bir oranında azalmasını sağlamışlardır.

İş gücü devir oranının üçte bir oranında azalmasını sağlamışlardır.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Birkeşik Krallıkta faaliyet gösteren büyük bir perakende şirketinde en iyi çalışma ortamını yaratan liderler:


 Personel değişim oranında %17'lik bir düşüş

İşe devamsızlıkta %40'lık bir azalma


Satış rakamlarında %12'lik bir artış


 İşletme kazançlarında %10'luk bir artış


 %35 daha az stok kaybı sağlamışlardır


İyi çalışma ortamları yaratan yüksek performanslı liderlerin yönetimindeki NHS koğuşlarındaki servis müdürleri üzerinde yapılan bir araştırma:

o %40 daha az ilaç hatası olduğunu
o personel değişim oranının %36 azaldığını
o işe devamsızlıkta %57'lik bir düşüş olduğunu ortaya koymuştur