Etkin Liderlik Yönetimi


Ruth Malloy

    Hay Group’un sunduğu Liderlik Stilleri ve Organizasyonel İklim hizmeti, bir liderin çalışanlarını ne kadar iyi yönettiğini gösteren bir kar zarar tablosuna benziyor.     
Ruth Malloy
Liderlik ve Yetenek Yönetimi Direktörü
İletişime Geçin

Sunduğumuz Liderlik Stilleri ve Organizasyonel İklim ürünü iki online değerlendirmeden oluşur: Liderlik Stilleri Envanteri (ILS) ve Organizasyonel İklim Araştırması (OCS). Kendi kendinize yetmeniz için gerekli olan bütün araçları size sunuyoruz: Self-servis yönetim aracına erişim ve ilgili eğitimin yanısıra akreditasyonla şirket içinde geri bildirim sağlayabileceksiniz.
Liderlik Stilleri ve Organizasyonel İklim araçları, Harvard Üniversitesinden psikolog Litwin ve Stringer'in çığır aşan çalışmalarına ve Hay Group'un dünyanın önde gelen kurumları üzerinde yaptığı uzun soluklu araştırmalara dayanarak oluşturulmuştur. Bu araçlar, dünyanın her yerindeki on binlerce yönetici üzerinde yapılan karşılaştırmalı değerlendirmeleri içerdiğinden şirketinizdeki liderlerin pazardaki en iyiler karşısında nasıl bir yerde olduğunu gösterir.


Liderlik Stilleri Envanteri (ILS)
ILS liderliği, yönetilenlerin bakış açısından anlamanıza yardımcı olur. Ekip performansını en etkili şekilde ortaya çıkardığı kanıtlanan altı liderlik tarzını ölçer:
• Baskıcı Stil: çalışanların doğrudan itaatini sağlayan
• Vizyoner Stil: uzun vadeli vizyon ve liderlik sunan
• Dostane Stil: güven ve ahenk ortamı yaratan
• Demokratik Stil: grupta görüş birliği sağlayan ve yeni fikirler üreten
• Standart Belirleyen Stil: örnek liderlik yapan ve görevlerin yüksek standartlara göre yerine getirilmesini sağlayan
• Koçluk Stili: çalışanların mesleki gelişimine odaklanan.
ILS liderlere, liderlik davranışı seçimlerinde yararlanacakları unsurları sunar ve anlaşılması kolay "bir sonraki gelişim adımları"nı sağlar.


Organizasyonel İklim Araştırması (OCS)
OCS, çalışanların çalışma ortamlarının işlerini yapma kabiliyetlerini nasıl etkilediğine dair algılarını doğru bir şekilde değerlendirir. İşteki daha iyi bir çalışma ortamı yalnızca çalışanların daha motive olmasını sağlamaz aynı zamanda yaptığımız araştırmalardan edindiğimiz bulgulara göre sonuç performansını yüzde 30'a kadar iyileştirebilir.
OCS liderin bireysel olarak ekip performansı üzerinde oluşturduğu ve en büyük etkiye sahip altı boyutu belirler:
• Açıklık: herkes kendisinden ne beklendiğini bilir
• Standartlar: zorlayıcı ancak erişilebilir hedefler belirlenir
• Sorumluluk: çalışanlara görevlerini yerine getirmek için yetki verilir
• Esneklik: gereksiz herhangi bir kural, politika veya prosedür yoktur
• Ödüller: çalışanların sergilediği iyi performans farkedilir ve ödüllendirilir
• Takıma Bağlılık: çalışanlar kuruma ait olmaktan gurur duyar.


Akreditasyon
ILS ve OCS'nin birlikte kullanımı güçlü geri bildirim sağlar ve akredite bir danışman tarafından sunulmalıdır.
Bu hizmetin başlangıç maliyetine akreditasyon dahildir. Bölgenizdeki akreditasyon eğitimlerini görmek için burayı tıklayın (eğitim sayfasına gitmek için tıklayın)
E-öğrenme modülleri
E-öğrenme modüllerimiz sayesinde liderlerinizi kendilerine sunulan geri bildirime uygun hareket etmeleri ve liderlik tarzlarını geliştirmeleri konusunda destekleyebilirsiniz.
Demo için lütfen burayı tıklayın