Reward Pinpoint


Ben Frost

    Ücret paketinizde yer alan her unsurun benzerleri karşısında ne kadar rekabetçi olduğunun tespiti     
Ben Frost
Ürün Müdürü
İletişime Geçin

Size:
Ücret ve yan hak bileşenlerinden oluşan toplam gelir paketinizin her maddi unsurunun değer
Kademe bireysel çalışan bazında pazara göre nerede olduğunuzun detaylarını gösteren bir rapor sunar.

Ana faydalar


Kullanımı kolaydır – Excel formatında sunulan ve diğer bilgilere kolayca entegre edilebilen                                                                                                                                                                                                          Güvenilirdir – Hay Group’un tutarlı metodolojisi ve pazar karşılaştırmalarıyla desteklenen sağlam bir aktüeryal modele dayanır
Gizlidir – verileriniz isimsizdir ve başkalarınca görüntülenemez                                                                                                                                                                                                                                                 Tutarlıdır – Benzerlerin benzerlerle kolayca karşılaştırılmasına imkan tanıyan dünyanın her yerinde tutarlı bir formatta oluşturulan ve görüntülenen 60'ı aşkın ülkeye ait veri
Uzman bilgilerle desteklenir – piyasadaki konumunuzun işiniz üzerindeki etkilerini anlamanızı sağlayacak yerel uzman bilgilerine ve ücret paketi değişiklikleri ile ilgili tavsiyelere erişim


Bu verilere ulaşmak basittir
Hay Group’un ücret veri tabanına kayıtlı iseniz raporu istek üzerine teslim edebiliriz. Aksi takdirde bu incelemeyi alabilmek için verilerinizi paylaşmanız gerekecektir.
Bizimle paylaştığınız bütün bilgiler gizli kalır. Böylelikle çalışanlarınıza sunduğunuz yan hakların değerlerini, belirli yan hak, görev ve kademelere ilişkin değerleri yalnızca siz görebilirsiniz.

Reward Pinpoint broşürü için tıklayınız