Talent Q


Karen Reevell

    “Sunduğumuz yenilikçi online psikometrik değerlendirmeler esnektir ve uygun maliyetlidir. Bu değerlendirmeler, işteki çalışanların davranış ve yetenekleri hakkında değerli ve kapsamlı bilgiler sunar.”     
Karen Reevell
Ürün Müdürü, Talent Q

Talent Q değerlendirmelerini kullanmak, çok sayıda adayın değerlendirilmesinde başvurulacak uygun maliyetli ve güvenilir bir yoldur.

Testler öngörü sağlar:
Global bir telekomünikasyon şirketinde yapılan çalışmaya göre, Dimensions kişilik değerlendirmesiyle performans sergileyenler arasındaki ilk yüzde ellilik kısımda olacağı öngörülen kişiler, düşük performans sergileyecekleri öngörülen kişilerden ortalamada 170,000 dolar daha fazla satış yapmıştır.


Maliyetleri düşürebilirsiniz:
Büyük ölçekli yeni mezun yönetim sürecine 3 m £ harcayan bir bankacılık şirketi, işe alım sürecinin erken safhalarında güçlü ve geçerli bir eleme sisteminin bulunmaması nedeniyle, departman müdürleri ve sonrasında değerlendirme merkezlerinin çok sayıda mülakat yapmak zorunda kaldığını keşfetti.

Sürecin yeniden şekillendirilmesi ile sürece Elementler yetenek testlerinin eklenmesi ve sonrasında telefonla mülakat sürecine Boyutlar kişilik değerlendirmesinin dahil edilmesi eleme safhalarının öngörüsel doğruluğunu ciddi oranda arttırmıştır. Sonuç olarak, bölüm müdürleri daha az sayıda ancak daha iyi adaylarla görüşmüştür. Böylelikle:

  • 28,000 başvuru sahibi için yürütülen değerlendirme süreçlerinin (işçilik de dahil olmak üzere) toplam maliyetinin 2.9 milyon £’dan 1.8 milyon £’a düşmesini;
  • İK ve departman müdürlerinin bunun için harcadıkları zamanın büyük ölçüde azalmasını;
  • en iyi adayların şirkete çekilmesi için ayrılan yatırımın yüksek verimle geri dönüşünü sağladı.


Örnek olay incelemesi
: Boyutlar değerlendirmesinin Saline Water Conversion Corporation'a (SWCC) özelleştirmeye hazırlık sürecinde 10,000 çalışanın değerlendirilmesinde nasıl yardımcı olduğunu anlatan incelemeyi okuyun.