Talent Q


Karen Reevell

    “Sunduğumuz yenilikçi online psikometrik değerlendirmeler esnektir ve uygun maliyetlidir. Bu değerlendirmeler, işteki çalışanların davranış ve yetenekleri hakkında değerli ve kapsamlı bilgiler sunar.”     
Karen Reevell
Ürün Müdürü, Talent Q

Talent Q değerlendirme portföyü, işteki çalışanların beceri, davranış ve yeteneklerini ölçmede kullanılabilir.
Dimensions: Kişilik değerlendirme 

 • Dimensions, işteki davranış tercihlerini ölçen online bir kişilik testidir. Kişinin başkalarıyla olan ilişkilerini nasıl yönetmeyi tercih ettiği, iş yapış şekilleri, enerji ve motivasyon kaynakları üzerinde yoğunlaşır. Bu değerlendirme, bir kişinin işteki olası davranışları hakkında objektif veriler sağlayarak, daha doğru işe alım kararları vermenizi sağlar.
 • Dimensions değerlendirme testi bir kez tamamlandığında, işe alımdan gelişime, çok çeşitli yetenek yönetimi süreçlerini destekleyecek birden fazla rapor oluşturabilirsiniz. Bunlar, İK yöneticileri ve departman yöneticileri gibi farklı paydaşlara yöneliktir. Aynı zamanda adaylara yönelik ücretsiz bir rapor da bulunmaktadır.
 • Kişilik özelliklerine dayanan rol profili aracı sayesinde kişilerin, belirli bir rolün gereklilikleri karşısında ölçülmesi ve sıralanması, yatay görev değişimi için değerlendirilmesi veya bir üst pozisyon için potansiyellerin değerlendirilmesi mümkündür.Dimensions şirketinizin yetkinlik çerçevesiyle uyumlu hale getirilebilir ve bu sayede kişiselleştirilmiş raporlar oluşturmanıza imkan tanır.
 • Ortalama tamamlama süresi 25 dakikadır.
 • 41 dilde uygulamaya sunulmaktadır.

Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Elements: Yetenek testleri

Elements, kişinin sözel, sayısal ve mantıksal çıkarım becerilerin ölçen ve özellikle yeni mezun, profesyonel, yönetici ve üst düzey rollerde kullanım için tasarlanan bir dizi online adaptif yetenek testinden oluşur. Her bir test tek başına veya diğer değerlendirmelerle birlikte kullanılabilir.

 • En yeni ‘adaptif’ test teknolojisinin kullanıldığı Elements testlerinde, sunulan bir sonraki sorunun zorluk derecesi adayın önceki soruya verdiği yanıta göre belirlenir. Bu, soruların en optimum zorluk seviyesinde olmasını sağlar. Yetenek üst sınırının olmaması nedeniyle, adayın kendi gerçek yetenek ve potansiyelini sergilemesine olanak tanır.
 • Şef (amir) kademesinden yukarı kademelerdeki bütün roller aynı testi kullanabileceğinden farklı beceri düzeylerini kapsayan çeşitli yetenek değerlendirmelerinin bulundurulması gerekmez.
 • Elements, test kullanıcısının, adayın gerçek performansından emin olmasını sağlamak için sonrasında yapılan kısa adaptif bir doğrulama testi eşliğinde uzaktan tamamlanabilir.
 • Ortalama tamamlama süresi, sözel ve sayısal bölüm için 12 dakika ve mantık bölümü için 9 dakikadır.
 • 41 dilde uygulamaya sunulmaktadır

Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Aspects: Yüksek hacimli işe alım çözümü

Aspects özellikle, müşteri ile temas halinde olan roller için toplu işe alımları desteklemek üzere tasarlanan bir değerlendirme portföyüdür. Bu değerlendirmeler, müşteri hizmetleri, satış ve destek rollerinin temel beceri ve yeteneklerini ölçer.


Aspects Styles

Aspects Styles işe alımın erken safhalarında, uygun olmayan başvuru sahiplerinin hızlı bir şekilde belirlenmesi ve işe alım sürecine devam etmek için rolün gerekliliklerine büyük ölçüde uygun olan adayların tespit edilmesi için tasarlanan yetkinlik temelli online eleme testidir.

 • Müşteriyle iletişim halindeki görevler için gerekli olan yetkinlikleri kapsayan 16 yetkinlikten oluşan bir modelden yola çıkarak, ilgili roldeki iş başarısını belirleyen en iyi göstergelerin neler olduğunu tespit etmek üzere sizinle birlikte çalışıyoruz.
 • Aspects Styles sayesinde dinamik bir şekilde oluşturulan mülakat kılavuzu, mülakatı yapan yöneticiye, daha kaliteli ve detaylı mülakatlar yapma imkanı sunar.
 • Ortalama tamamlama süresi 8 dakikadır.

Aspects Ability

Özellikle müşteri hizmetleri, satış ve destek roller için tasarlanan Aspects Ability testleri kişinin sözel, sayısal ve kontrol becerilerini ölçer.

 • Çağdaş bir yaklaşımla tasarlanan Aspects Ability yüzeysel geçerliliği yüksek bir aday tecrübesi sunar.
 • Kabiliyet testleri, adayın performansına adapte olarak, zaman açısından etkin ancak kapsamlı bir değerlendirme tecrübesi sunar.
 • Ortalama tamamlama süresi, sözel bölüm için 8, sayısal bölüm için 10 dakika ve kontrol bölümü için 6 dakikadır.

Aspects Affinity

Aspects Affinity, işe alım sürecinizin bir parçası olarak gerçekçi iş önizlemesi (GİÖ) sunan bir çözümdür. GİÖ, ilgili şirkette çalışmanın neye benzediği hakkında ‘perde arkasından’ bir görüntü sunarak işe alım süreci başlamadan önce, başvuru sahiplerine, üstlenecekleri role ve şirkete nasıl uyum sağlayabileceklerine dair bir ipucu sunar.

Aspects Judgement

Aspects Judgement, şirketinizde karşılaşılan belirli senaryoları ve gereken yetkinlikleri yansıtmak üzere tasarlanmış, durumsal karar testleri sunan bir çözümdür.


Akreditasyon

Psikometrik değerlendirme konusunda verdiğimiz eğitimin merkezinde, yetenek ve kişilik değerlendirmesinin işyerinde kullanımı ile ilgili bilgiler ve eğitim için seçilen kişilerin, Talent Q Elements, Dimensions ve Aspects testlerinin kullanımı konusunda akredite edilmesi yatar.

BPS Test User: Occupational, Personality sertifikası (önceleri Seviye B olarak bilinmekteydi) sahipleri için, test uygulayıcılarını Dimensions kişilik testinin kullanımında akredite etmek üzere, bir gün süren Dimensions Akreditasyon atölye çalışması düzenliyoruz.
Akreditasyon hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin.