Toplam Gelir Paketi Mektupları


Ben Frost

    Ücret konusunda 60 yıllık bir süre boyunca edindiğimiz bilgi birikimini, sunduğunuz ücret ve yan haklar paketinin tamamını çalışanlarınıza güvenilir bir şekilde aktarmanıza yardımcı olacak anlaşılması kolay, maliyet odaklı ve güvenilir bir yönteme dönüştürdük.     
Ben Frost
Ürün Müdürü

TRS’in getirdiği avantajlar oldukça fazla. Toplam Gelir Paketi Mektuplarını kullanarak daha iyi iş sonuçları elde edersiniz:


Çalışanlar kendilerine sunulan toplam gelir paketini daha iyi bir şekilde anlarlar.
Toplam Gelir Paketi Mektuplarını kullanan Şirketlerin %90’ı, çalışanlarının kendilerine sunulan toplam gelir paketini daha iyi anladıklarını belirtiyorlar.


Sunduğunuz ücretlendirme programının verimliliğinde artış.
TRS, toplam gelir paketinde yer alan her bileşenin daha iyi iş sonuçları doğuracak şekilde iletişimini sağlar.


Çalışan bağlılığında artış.
TRS’den yararlanan Şirketlerin yüzde 75’İ, çalışan bağlılığında bir iyileşme olduğunu bildiriyor. Bu da:
· 2.5 kat daha fazla ciro artışı
· Yüzde 40 daha az personel değişimi
· Müşteri memnuniyetinde yüzde 71’lik bir artış
· Çalışan performansında yüzde 10’luk bir iyileşmeyi ifade ediyor
Çalışan elde tutma oranlarında iyileşme.
Hay Group tarafından perakende endüstrisi üzerinde yapılan bir araştırma, toplam gelir paketi mektuplarını okuyan çalışanlar arasında, elde tutma oranı bakımından yüzde 25’lik bir artış kaydedildiğini ortaya koyuyor.