Toplam Gelir Paketi Mektupları


Ben Frost

    Ücret konusunda 60 yıllık bir süre boyunca edindiğimiz bilgi birikimini, sunduğunuz ücret ve yan haklar paketinin tamamını çalışanlarınıza güvenilir bir şekilde aktarmanıza yardımcı olacak anlaşılması kolay, maliyet odaklı ve güvenilir bir yönteme dönüştürdük.     
Ben Frost
Ürün Müdürü

Hay Group ücretlendirme konusunda dünya lideridir

Toplam gelir paketlerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması için 60 yıllık bilgi ve deneyimlerimize dayanarak oluşturduğumuz metodoloji dünya çapında 10.000’den fazla şirket tarafından kullanılmaktadır.


 

Uyguladığımız bu sağlam metodoloji, toplam gelir paketinin her bileşenine parasal bir değer atamaktadır:

  • Baz maaş, kısa vadeli teşvikler, ek ödenekler ve bazı yan hakları nominal değerleri üzerinden bildiriyoruz.
  • Diğer yan hakları, standart istihdam maliyeti yaklaşımını kullanarak hesaplıyor ve her yan hakka, standart bir çalışan sayısı temelinde yıllık olarak hesaplanan bir değer atıyoruz.
  • Uzun vadeli teşvikler için çalışan teşvik planlarının piyasa değerini doğru bir şekilde ölçüyor ve bunu yaparken, tipik plan tasarım özelliklerini, mevcut en iyi uygulamaları ve değerlemeleri etkileyen düzenleyici gelişmeleri göz önünde bulunduruyoruz.