Toplam Gelir Paketi Mektupları


Ben Frost

    Ücret konusunda 60 yıllık bir süre boyunca edindiğimiz bilgi birikimini, sunduğunuz ücret ve yan haklar paketinin tamamını çalışanlarınıza güvenilir bir şekilde aktarmanıza yardımcı olacak anlaşılması kolay, maliyet odaklı ve güvenilir bir yönteme dönüştürdük.     
Ben Frost
Ürün Müdürü

Çalışanlarınız aldıkları ücret ve yan haklar paketinin tam değerini biliyorlar mı? Yoksa yalnızca ödenen baz maaş ve prim gibi nakit ödemelerin mi farkındalar?

Çalışanlar resmin bütününü gördüğünde ücretlendirme bütçenizi en verimli şekilde kullanmış olursunuz. Resmin bütününün anşaşılmadığı noktada ise yaptığınız yatırımdan, yüzde 50’ye ulaşan bir oranla, faydalanamadığınızı görürsünüz.

Hay Group’un Toplam Gelir Paketi Mektupları (TRS) sayesinde sunduğunuz ücret ve yan haklar paketinin tamamını anlaşılması kolay, maliyet odaklı ve güvenilir bir şekilde değerlendirebilir ve çalışanlarınıza aktarabilirsiniz. TRS ile toplam gelir paketinin “gizli kalan” bileşenlerini göz önüne çıkarabilirsiniz.

Böylelikle çalışanlarınız kurum tarafından kendilerine ne kadar değer verildiğini anlayabilir ve bunun toplam maliyet açısından ne anlama geldiğini görebilir. Ve siz de bundan kazançlı çıkarsınız: TRS, çalışan bağlılığı, iş tatmini ve iş sonuçlarının artmasında başvurulacak son derece etkili bir araçtır.