Çalışanlarınızın performansını arttırın

Global ekonomideki toparlanma ve tüm dünyadaki iş piyasalarının iyileşmeyle birlikte şirketler bir yetenek göçü tehdidiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Çalışanlarınız için doğru bir ortam yaratamadığınızda hayal kırıklığına uğrayan çalışanlar daha iyi koşulların arayışıyla beraber sizi terk edeceklerdir. Terk edenler içinde başı çekenler ise büyük olasılıkla en iyi yetenekleriniz olacaktır.

Yeni bir çalışanın şirkete doğuracağı maliyetin 12 aylık maaştan fazla olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kurumların ellerindeki işgücünün uzun vadeli bağlılığını kazanmak için harekete geçmek zorunda olduğu açıktır.

Hay Group bu konuda size nasıl yardımcı olabilir

Ücret Paketi Karşılaştırmaları

Hay Group’un, dünya lideri ücret paketi karşılaştırma araçları sayesinde rekabet gücünüzü ölçebilir, en iyi çalışanları şirketinize çekip elde tutabilirsiniz. Bu araçlar Fortune listesindeki ilk 200 şirketin yüzden 70’inden fazlası tarafından kullanılmaktadır.


Ücret paket karşılaştırmaları portföyümüz şunları içeriyor:

· PayNet sayesinde istediğiniz yer ve zamanda, herhangi bir sektör ile ilgili ücret ve yan hak verilerine anında ulaşabilirsiniz
· Reward Pinpoint ile sunduğunuz tüm ücret bileşenlerinin rekabet edebilirliğini ölçebilirsiniz 
· Reward Snapshot sayesinde seçtiğiniz üç ücret bileşeni ile bileşeninde sunduğunuz paketi hızlı ve kolayca piyasa ile karşılaştırıp değerlendirebilirsiniz.

Ücretlendirme İletişimi

Toplam Gelir Paketi Mektupları (TRS) ile çalışanlarınızın, kendilerine sağlanan ücret ve yan haklar paketinin gerçek değerini anlamalarını sağlayabilirsiniz. Böylelikle, çalışan bağlılığını ve iş memnuniyetini arttırırken iş gücü devir oranlarını azaltabilirsiniz.

Çalışan verimliliği

Çalışan Verimliliği Anketi
çalışan elde tutma oranlarının korunması konusunda öncelikli olarak başvuracağınız bir araç olma özelliği taşımaktadır. Bu güçlü online araç sayesinde iş gücü devir oranları üzerinde etkili olduğu görülen kilit faktörleri kademe, görev, departman, ülke ve farklı demografik kırımlarda ve organizasyon genelinde tespit edebilirsiniz.

Liderlik gelişimi

En iyi liderler takımlarını motive eden pozitif bir çalışma ortamları yaratırlar. Böyle bir ortam, sadece elde tutma oranlarını arttırmakla kalmaz şirketin finansal performansını da artırır.

Liderlik Stilleri ve İklim, liderlerin performanslarını değerlendiren ve geliştiren bir online envanterlerdir.


İlk kademe yöneticiler için liderlik etkisi, ilk kademe yöneticileriniz aracılığıyla iş performansını arttırmanızı sağlayan maliyet odaklı bir yöntemdir. İş güvü devir oranlarını üçte bire kadar bir oranla azalttığı kanıtlanmıştır.