Về chúng tôi

Một bộ công cụ nhân sự và các giao thức của công ty tư vấn quản lý toàn cầu, Hay Group

Hay Group đã đúc kết 60 năm kinh nghiệm nhân sự và IP vào trong một bộ công cụ và giao thức tự thực hiện được chuẩn hóa nhằm giúp bạn có thể giải quyết các quy trình nhân sự định kỳ một cách dễ dàng và hiệu quả.

Tất cả các công cụ của chúng tôi:

  • dựa trên Hay Group, hoặc được hỗ trợ bởi Hay Group, IP và phương pháp luận đã thực hiện thành công và tùy chỉnh cho hàng ngàn khách hàng trong 60 năm qua
  • có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với đề nghị tư vấn
  • có quy mô toàn cầu
  • chi phí thấp
  • hoàn toàn có khả năng mở rộng: phù hợp với cả công ty quy mô nhỏ/trung bình và công ty đa quốc gia toàn cầu
  • được tiêu chuẩn với cơ sở dữ liệu rộng khắp cho phép bạn so sánh kết quả của bạn với những tổ chức có thành tích hoạt động tốt trên toàn thế giới
  • chỉ đo lường các nhân tố đã được chúng tôi kiểm nghiệm là có tác động đến thành tích sau cùng

Những công cụ của chúng tôi giúp bạn hòan tất công việc ở mọi giai đoạn của một vòng đời nhân viên: từ lúc nhận diện tiềm năng cho đến việc chi trả lương cạnh tranh và giúp các nhà lãnh đạo tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả. Cuối cùng, giúp bạn đạt hiệu quả cao về sử dụng con người và ngân sách nhân sự.

Bộ đề nghị mới này đồng hành với các dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Và dựa trên các nghiên cứu liên tục của Hay Group kết hợp với nghiên cứu thị trường để đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi luôn theo kịp xu hướng.

Để biết thêm chi tiết về dịch vụ tư vấn của Hay Group, xin vui lòng truy cập: www.haygroup.com