Phạm vi toàn cầu của chúng tôi

Hay Group có 2,600 nhân viên làm việc ở 87 quốc gia với 49 văn phòng. Để tìm văn phòng gần vị trí của bạn nhất, xin vui lòng nhấp vào đường dẫn phù hợp dưới đây.

Nếu quốc gia của bạn không có trong danh sách dưới đây, vui lòng gửi thư cho chúng tôi qua địa chỉ: haygroup.atrium@haygroup.com

Đồng nghiệp của chúng tôi tại văn phòng gần nhất sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất có thể.