Đánh giá Trí tuệ cảm xúc 360º


Daniel Goleman

    Quan tâm đến EI trong việc kinh doanh luôn là vấn đồ nóng hổi. Nó không phải là một trào lưu nhất thời mà luôn mang tính thực tiễn.     
Daniel Goleman
Nhà tâm lý học, và là chuyên gia nổi tiếng về Emotional Intelligence
Liên hệ với tôi

Chúng tôi am hiểu tường tận về EI, và chúng tôi đã hoàn thiện phương cách đo lường nó dựa trên quan hệ đối tác của chúng tôi với những nhà tiên phong về EI là Daniel Goleman và Richard Boyatzis qua nhiều thập kỷ nghiên cứu trên hàng trăm vai trò và tổ chức trên toàn thế giới.

Công cụ ESCI
Các năng lực cảm xúc và xã hội (ESCI) là công cụ nghiên cứu dựa trên phản hồi 360 độ mới nhất của Goleman và Boyatzis. Nó đo lường 12 năng lực tạo nên sự khác biệt giữa nhân viên xuất sắc và nhân viên bình thường và nó là thước đo hành vi chính xác nhất của trí tuệ cảm xúc và xã hội. Bởi vì nó là hành vi, bảng câu hỏi tự đánh giá sẽ không bị thay đổi và cho phép bạn không chỉ đánh giá, mà còn phát triển và huấn luyện nhân viên của bạn và đưa khả năng này vào trong toàn bộ tổ chức của bạn.

Quy trình
Bạn sử dụng công cụ ESCI để thu thập phản hồi từ nhân viên của bạn trong tổ chức mà qua đó bạn có thể hiểu thêm về các mức độ của EI.

Chúng tôi cung cấp cho bạn mọi công cụ cần thiết mà bạn cần phải tự trang bị, và một sản phấmt đẳng cấp thế giới với một mức giá hợp lý. Bao gồm:

  • Tự truy cập vào công cụ ESCI của chúng tôi. Trang web tự quản trị chúng tôi cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát công cụ 360 độ này trong tổ chức của bạn (tạo người tham gia, gửi liên kết khảo sát và nhắc nhở, và sản xuất báo cáo thông tin phản hồi). Một khi người tham gia đăng nhập, họ có thể đề cử những người cung cấp thông tin phản hồi - liên kết khảo sát sẽ được tự động gửi qua email cho người đánh giá. Chúng tôi sẽ đào tạo bạn về công cụ tự quản trị của chúng tôi để bạn sẵn sàng nhập cuộc.
  • Học trực tuyến. Dịch vụ này bao gồm truy cập miễn phí các mô-đun mang tính tương tác thú vị về trí tuệ cảm xúc cho tất cả người tham gia. Mô-đun này giúp các học viên tìm hiểu được về EI và tại sao nó quan trọng tại nơi làm việc.
  • Chứng chỉ. Là một phần của dịch vụ này, chúng tôi cung cấp một chương trình cấp chứng chỉ trong 2 ngày mà bạn (hoặc một người liên hệ thích hợp) có thể cho phản hồi về trí tuệ cảm xúc (phải được cấp chứng chỉ). Nhấp vào vào đây để xem các khóa học đào tạo gần địa điểm của bạn.