Trí tuệ cảm xúc là gì? Kiểm tra và các thông tin


Daniel Goleman

    Quan tâm đến EI trong việc kinh doanh luôn là vấn đồ nóng hổi. Nó không phải là một trào lưu nhất thời mà luôn mang tính thực tiễn.     
Daniel Goleman
Nhà tâm lý học, và là chuyên gia nổi tiếng về Emotional Intelligence
Liên hệ với tôi

Làm bài kiểm tra

Khi nói đến EI, bạn biết đến đâu?

Chỉ cần trả lời 10 câu hỏi có đưa ra lựa chọn đáp án, bạn sẽ biết được mình hiểu biết đến đau về Trí tuệ cảm xúc. Bắt đầu bài kiểm tra


Thông tin

Thông tin về Trí tuệ cảm xúc

Emotional Intelligence factsheetMọi thông tin về Trí tuệ cảm xúc, các đặc điểm chính và lợi ích của nó. Tìm hiểu thêm

Video: Trí tuệ cảm xúc  là gì? Một bộ gồm 18 chương do Daniel Goleman trình bày

Video: Trí tuệ cảm xúc là gì? Một bộ gồm 18 chương do Daniel Goleman trình bày

Tiến sĩ Goleman bàn luận về trí tuệ cảm xúc, được xác động thông qua cách chúng ta quản lý bản thân và các mối quan hệ. EI có bốn phần gồm: sự tự nhận thức, quản lý cảm xúc bản thân, sự thông cảm và tạo ra hiệu quả cao trong một mối quan hệ Theo dõi

Amygdala hijack - Tại sao chỉ thông minh là chưa đủ? – Tài liệu về EI (16 trang)

Amygdala hijack - Tại sao chỉ thông minh là chưa đủ? – Tài liệu về EI (16 trang)

Tìm hiểu về Trí tuệ cảm xúc và tại sao amygdale, phần não bộ chuyên về các vấn đề về cảm xúc, có thể điều khiển não của chúng ta. Thêm

Emotional Intelligence: Leadership prescription for tough times - Article (3 pages)

Emotional Intelligence: Leadership prescription for tough times - Article (3 pages)

Những phẩm chất trong đó gồm trí tuệ cảm xúc đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết đối với sự thành công của các nhà lãnh đạo kinh doanh. Những lý do cho giá trị lâu dài này có thể được tìm thấy trong sự phát triển của môi trường kinh doanh từ những năm 1990 và trong việc các phẩm chất cốt lõi của trí tuệ cảm xúc đã giúp các nhà lãnh đạo tăng cường hiệu quả của mình trong môi trường thay đổi như thế nào. Thêm

Leadership for tomorrow: Once more, with feeling - Article (6 pages)

Leadership for tomorrow: Once more, with feeling - Article (6 pages)

Những người lãnh đạo không biết tự nhận thức sẽ không được một tinh thần cứng rắn đủ để thành công trong môi trường kinh doanh tương lai. Giám đốc điều hành là người đi đầu làm gương, chứ không phải ra lệnh hoặc khiến nhân viên sợ hãi, và là người tốt nhất có thể nâng cao sự đổi mới và động lực của nhân viên. Bài viết này xem xét các đặc điểm tích cực của các nhà lãnh đạo có trí tuệ cảm xúc và tầm ảnh hưởng của họ đối với môi trường làm việc. Thêm

Leadership That Gets Results – Bài viết bởi Daniel Goleman đăng trên Harvard Business Review

Trong một bài viết được đăng trên Harvard Business Review, Daniel Goleman bàn luận về việc các yếu tố của trí tuệ cảm xúc có liên quan đến kết quả kinh doanh như thế nào. Tìm hiểu về bài viết tại đây