Hiệu quả của nhân viên - Khảo sát mức độ gắn bó của nhân viên trực tuyến


Philip Spriet

    Chấm dứt tình trạng chán chường tại công ty và phát huy tối đa nguồn lực nhân sự     
Philip Spriet
Global Managing Director, Productized Services
Liên hệ với tôi

Hiệu suất nhân viên là một công cụ khảo sát trực tuyến hiệu quả giúp bạn nhìn vào những yếu tố rào cản khiến cho nhân viên không phát huy hết khả năng của mình.

Thông qua việc sử dụng khảo sát để nhận diện ra những rào cản đến thành tích, tổ chức bạn có thể tạo ra một môi trường tích cực hơn, cải thiện thành tích làm việc cũng như mức độ hài lòng của nhân viên, từ đó nâng tỷ lệ giữ chân nhân viên và nâng cao kết quả tài chính. Tìm hiểu thêm về các lợi ích của công cụ

Quy trình tiến hành khảo sát nhân viên rất đơn giản, và Hay Group sẽ phân công một cán bộ chuyên trách để hỗ trợ tổ chức bạn trong suốt tiến trình.

Sau khi thu thập, các dữ liệu phản hồi của nhân viên sẽ được phân tích và chúng tôi sẽ phát hành các báo cáo phù hợp với tình hình của tổ chức cùng với các đề xuất về việc làm thế nào để bạn thúc đẩy hiệu suất nhân viên trong tổ chức mình. Tìm hiểu thêm về cách thức họat động của công cụ   

Khảo sát mức độ gắn kết nhân viên là gì. Xem video: 

Employee Effectiveness Survey