Các nhân tố Phát triển - Đánh giá Tiềm năng Lãnh đạo    GFI giúp chúng ta ra các phán đoán chính xác hơn - nhận diện các nhân tài mà chúng ta có thể bỏ sót     
HR Director

Các nhân tố phát triển đo lường bốn phẩm chất đã được chứng minh để xác định sự sẵn sàng của một cá nhân vượt lên trên vai trò hiện tại của họ. Nó tập trung đặc biệt vào những khả năng có thể đóng góp cho việc phát triển lãnh đạo.

  • Sự háo hức học hỏi - sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong việc học một cái gì đó mới Có tư tưởng khóang đạt - khả năng mở rộng và chấp nhận nhiều quan điểm
  • Sự hiểu biết về những người khác - hiểu biết chính xác về suy nghĩ và cảm xúc của người khác
  • Sự trưởng thành cá nhân - khả năng chấp nhận phản hồi và coi khó khăn như là một cơ hội để phát triển.GFI được dựa trên các kết quả và nghiên cứu chuyên sâu về việc phát triển lãnh đạo và hiệu suất của con người và đối chiếu với cơ sở dữ liệu độc quyền Hay Group tập hợp từ hàng ngàn các nhà lãnh đạo các cấp.

Các nhà lãnh đạo xuất sắc ở tất cả các cấp ghi điểm cao hơn về mỗi yếu tố. Nói cách khác, nhân tố phát triển gắn liền sâu sắc với các lãnh đạo xuất sắc.

Quá trình
Dịch vụ này được cung cấp dựa trên hệ thống tự quản trị của chúng tôi.Trang web tự quản trị của chúng tôi cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát để quản lý công cụ này trong tổ chức của bạn (tạo người tham gia, gửi liên kết khảo sát và nhắc nhở, và sản xuất báo cáo thông tin phản hồi). Mội khi người tham gia đăng nhập vào họ có thể đề cử những người cung cấp thông tin phản hồi và liên kết khảo sát sẽ được tự động gửi qua email cho những người đánh giá này. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về công cụ tự quản trị này để bạn có thể sẵn sàng vào cuộc.

Các báo cáo

GFI cung cấp  hai loại báo cáo:

  • Báo cáo tài năng cung cấp cho các nhà quản lý một bức tranh tổng hợp thông qua việc kiểm kê các tiềm năng trong một nhóm các nhân viên
  • Báo cáo phản hồi cung cấp cho các cá nhân những thông tin họ cần phảibiết và làm việc dựa trên tiềm năng của mình.
Nhấp vào đây để tải tài liệu giới thiệu GFI