Các nhân tố Phát triển - Đánh giá Tiềm năng Lãnh đạo    GFI giúp chúng ta ra các phán đoán chính xác hơn - nhận diện các nhân tài mà chúng ta có thể bỏ sót     
HR Director

Làm bài trắc nghiệm

Bạn có thể nhận diện được các nhà lãnh đạo tương lai không?

Trả lời một vài câu hỏi đơn giản và chúng tôi sẽ cho bạn biết liệu chỉ tập trung vào thành tích hiện tại có giúp bạn nhận điện ra các tiềm năng lãnh đạo hay không.

Làm bài trắc nghiệm

Tài liệu giới thiệu

factsheerTài liệu giới thiệu về cách thức hoạt động, các đặc điểm và lợi ích mà công cụ các Nhân tố phát triển mang lại. Tìm hiểu thêm

 

 

Tài liệu tham khảo thêm

Potential for what? - Whitepaper (22 pages)

Potential for what? - Whitepaper (22 pages)

Các công ty thành công nhất thế giới biết rằng họ chỉ có thể đảm bảo tương lai kinh doanh của họ vẫn cạnh tranh nếu họ có những nhà lãnh đạo phù hợp để phát triển và thực hiện các chiến lược. Tìm hiểu từ bài viết này các phương pháp tiếp cận mang tính đột phá để xác định những nhân viên có tiềm năng cao và cách phát triển họ với mức chi phí hợp lý. Đăng nhập để tải về

High potential employees - Executive brief (2 pages)

High potential employees - Executive brief (2 pages)

Không có gì giữ nguyên hiện trạng - và các nhà lãnh đạo hiện tại của bạn sẽ không ở công ty mãi mãi. Vì vậy, ai là người sẽ dẫn dắt tổ chức của bạn trong tương lai? Sau khi nhận diện được họ, làm thế nào để bạn phát triển và giữ chân họ? Những hoạt động quan trọng nào sẽ cung cấp những kinh nghiệm phù hợp với giúp họ trưởng thành và phát triển nhanh nhất? Đăng nhập để tải về

Identify your future stars with the Growth Factor Inventory - Article (8 pages)

Identify your future stars with the Growth Factor Inventory - Article (8 pages)

Người chiến thắng trong tương lai là người biết đầu tư vào đúng các nhà lãnh đạo ngay hôm nay. Bài viết này cung cấp quan điểm tốt nhất của chúng tôi về cách hiệu quả nhất để xác định các lãnh đạo tương lai - những người sẽ được tập trung phát triển dựa trên ngân sách hiện tại. Đăng nhập để tải về