Các công cụ nhân sự để tuyển chọn, Đãi ngộ & Phát triển nhân tài

Trang web này giới thiệu một bộ công cụ độc đáo và đơn giản với mức chi phí hợp lý được thiết kế để giúp bạn thực hiện các quy trình nhân sự định kỳ.

Dựa trên 60 năm kinh nghiệm và nghiên cứu của Hay Group, bộ công cụ này cung cấp các dịch vụ xuyên suốt các quá trình của một vòng đời nhân viên và hỗ trợ bạn tuyển dụng, chi trả và phát triển những nhân viên tài năng nhất hàng năm.

Các dịch vụ của chúng tôi được chia làm 4 lĩnh vực dưới đây:

Tài năng

Tiền lương

Hiệu suất làm việc

Hay Group Activate

  • Ứng dụng Leadership Styles and Climate được coi như một 'chuyên gia huấn luyện có sẵn' hướng dẫn các nhà quản lý cải thiện tác động và thành tích của họ lên đội nhóm.
  • Ứng dụng Grade a Job giúp các phụ trách phòng ban xác định cấp độ của một công việc trong nhóm, phù hợp với chính sách nhân sự, và dựa trên phương pháp lượng giá công việc được chuẩn hóa theo ngành nghề của HayGroup.
  • Ứng dụng Price a Job giúp các phụ trách phòng ban quyết định mức chi trả cho một công việc cụ thể tại một địa điểm cụ thể, phù hợp với chính sách nhân sự và dựa trên cơ sở dữ liệu tiền lương và phúc lợi hàng đầu của thế giới của HayGroup.
  • Ứng dụng Journey kết nối các nhân viên mới ra trường với hàng lọat các bài tập thực hành liên quan đến công việc, được thiết kế để phát triển kỹ năng xã hội và cảm xúc cần thiết để tỏa sáng trong công việc.