JEM - Công cụ trực tuyến giúp lượng giá công việc một cách hiệu quả    Một công cụ trực tuyến quản lý mọi khía cạnh của quá trình lượng giá công việc và tăng hiệu quả bằng cách sử dụng một hệ thống để lưu trữ và báo cáo các thông tin về vị trí công việc.     
Christian Bartlett
Product manager
Liên hệ với tôi

JEM sẵn sàng giúp đỡ đội ngũ nhân sự trên toàn thế giới nhằm:

Lượng giá công việc hiệu quả
JEM quản lý toàn bộ quá trình lượng giá công việc trực tuyến và tập trung một chỗ; giúp tinh giản quá trình, loại bỏ các nỗ lực chồng chéo, cải thiện giao tiếp và tăng hiệu suất của quá trình lượng giá công việc lên đến 20%.

Đặt đúng công việc vào đúng cấp bậc trong toàn tổ chức
Người dùng truy cập cùng một nguồn thông tin về công việc, trong một cơ sở dữ liệu trung tâm, giúp xác định các công việc được đánh giá quá cao và giảm thiểu rủi ro của việc lượng giá công việc không chính xác. Điều này sẽ giúp chi trả lương và thù lao đồng đều, do đó làm giảm tổng chi phí.

Tăng cường tính linh hoạt
JEM có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của một tổ chức. Nó có thể được sử dụng bởi các cá nhân có trình độ chuyên môn khác nhau, giúp nhân sự có thể kéo các trưởng bộ phận và các nhân viên khác vào việc xác định các yêu cầu công việc.

Cải thiện hiệu quả đầu tư
JEM lưu trữ thông tin về công việc để bảo đảm tính hiệu quả đầu tư vào lượng giá công việc, đảm bảo rằng kiến thức quan trọng vẫn được lưu giữ ngay cả khi có biến động về nhân sự chủ chốt.