Môi trường và các Tác phong Lãnh đạo - Các công cụ Phát triển & Đánh giá năng lực Lãnh đạo | Hay Group Atrium


Edwina Melville-Gray

    Môi trường và các tác phong lãnh đạo là cách nhanh nhất bạn có thể đo lường được các cấp lãnh đạo đang quản lý nhân viên như thế nào     
Edwina Melville-Gray
Global Category Manager, Talent
Liên hệ với tôi

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các tác phong lãnh đạo có tác động đến 70% đến môi trường và môi trường có tác động 30% đến thành tích làm việc. Cho nên, cải thiện hiệu suất của các nhà lãnh đạo sẽ có tác động đáng kể lên kết quả kinh doanh.

 • Một nghiên cứu trên 33 MDs trong một công ty công nghệ toàn cầu cho thấy những người tạo ra môi trường thành tích tốt đạt lợi nhuận cao hơn 711 triệu USD so với các đồng nghiệp
 • Các nhà lành động trong một công ty tài chính tạo ra một môi trường tích cực có thể đem lại:
  • Doanh số tăng 26% so với tỉ lệ 4% ở các đối thủ
  • Tỉ lệ vắng mặt giảm 1/4
  • Tỉ lệ nghỉ việc giảm 1/3
 • Các nhà lãnh đạo ở trong một hãng bán lẻ của UK tạo ra môi trường tích cực có thể đem lại:
  • Tỉ lệ nghỉ việc giảm 17%
  • Tỉ lệ vắng mặt giảm 40%
  • Tăng trưởng doanh số cao hơn 12%
  • Các khoản tiết kiệm giảm 10%
  • Lỗ cổ phiếu giảm 35%
 • Một nghiên cứu về các nhà quản lý trong công ty NHS có các nhà lãnh đạo tạo ra một môi trường tốt:
  • Lỗi về thuốc giảm 40%
  • Tỉ lệ nghỉ việc giảm 36%
  • Tỉ lệ vắng mặt giảm 57%