Môi trường và các Tác phong Lãnh đạo - Các công cụ Phát triển & Đánh giá năng lực Lãnh đạo | Hay Group Atrium


Edwina Melville-Gray

    Môi trường và các tác phong lãnh đạo là cách nhanh nhất bạn có thể đo lường được các cấp lãnh đạo đang quản lý nhân viên như thế nào     
Edwina Melville-Gray
Global Category Manager, Talent
Liên hệ với tôi

Môi trường và Các tác phong lãnh đạo cung cấp hai bài đánh giá trực tuyến: Các tác phong lãnh đạo (ILS) và Khảo sát môi trường của tổ chức (OCS). Chúng tôi cung cấp cho khách hàng tất cả các công cụ cần thiết để tự thực hiện: truy cập và tập huấn về công cụ quản trị tự phục vụ và các chứng nhận để khách hàng có thể tự tiến hành các phản hồi trong nội bộ.

Các công cụ Môi trường và Các tác phong lãnh đạo dựa trên các công việc được phôi thai bởi hai nhà tâm lý học Litwin và Stringer tại Đại học Harvard và hàng thập niên nghiên cứu của Hay Group trong những tổ chức hàng đầu. Các kết quả khảo sát được so sánh với hàng chục ngàn nhà quản lý trên tòan thế giới, do đó, bạn hoàn toàn có thể tự tin những nhà lãnh đạo của bạn đang được so sánh với những người giỏi nhất như thế nào.

Các tác phong lãnh đạo (ILS)

ILS giúp bạn tìm hiểu về sự lãnh đạo nhìn từ quan điểm của những người được lãnh đạo. Nó đo lường 6 tác phong lãnh đạo đã được chứng minh là dẫn dắt thành tích làm việc tốt nhất:

 • Kiểu Ép buộc: đạt sự tuân thủ ngay lập tức từ các nhân viên
 • Kiểu Uy quyền: có tầm nhìn và lãnh đạo dài hạn
 • Kiểu Hòa hợp: tạo được niềm tin và sự hòa thuận
 • Kiểu Dân chủ: đạt được sự đồng thuận trong nhóm và tạo ra những ý tưởng mới
 • Kiểu Dẫn dắt: luôn làm gương bằng cách hoàn thành nhiệm vụ với tiêu chuẩn cao
 • Kiểu Huấn Luyện: tập trung vào sự phát triển chuyên nghiệp của nhân viên

ILS hỗ trợ các nhà lãnh đạo những gì họ cần để lựa chọn hành vi lãnh đạo và hướng dẫn rõ ràng về “bước tiếp theo" cần làm để phát triển.

Khảo sát Môi trường tổ chức (OCS)

OCS phản ánh hình ảnh chính xác về cách nhìn nhận của nhân viên về việc môi trường mà họ đang làm việc có ảnh hưởng như thế nào đến khả năng làm việc của họ. Một môi trường làm việc tốt hơn không chỉ làm cho nhân viên có động lực hơn. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nó còn có thể cải thiện hiệu suât làm việc cuối cùng lên đến 30%.

OCS xác định được 6 yếu tố do các nhà lãnh đạo cá nhân tạo ra và các yếu tố này có tác động lớn nhất lên thành tích làm việc của nhóm:

 • Sư minh bạch: mọi người đều biết những gì được mong đợi từ họ
 • Các tiêu chuẩn: những mục tiêu cao nhưng có thể thực hiện được
 • Trách nhiệm: nhân viên được giao quyền hạn để thực hiện các nhiệm vụ
 • Tính linh hoạt: không tồn tại các quy tắc, chính sách và thủ tục không cần thiết
 • Sự tưởng thưởng: nhân viên được công nhận và khen thưởng cho thành tích tốt
 • Cam kết đội nhóm: mọi người tự hào khi làm việc cho tổ chức

Sự chứng nhận

Sử dụng đồng thời ILS và OCS sẽ cho những phản hồi hiệu quả và phải được thực hiện bởi chuyên viên tư vấn đã được chứng nhận.

Sự chứng nhận này sẽ được bao gồm trong chi phí thiết lập công cụ. Hãy nhấp vào đây để tìm hiểu về các chương trình chứng nhận tại quốc gia của bạn.

Chương trình đào tạo trực tuyến

Bạn có thể hỗ trợ các nhà lãnh đạo của mình về các ứng xử đối với các phản hồi về mình và phát triển tác phong lãnh đạo thông qua các chương trình đào tạo trực tuyến

To see a demo please click here