Các công cụ đối chiếu và Khảo sát lương để chi trả cạnh tranh    Hay Group đã có 60 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn các khách hàng về các vấn đề đãi ngộ toàn cầu. Bộ sản phẩm của chúng tôi đúc kết những kinh nghiệm này để bạn áp dụng.     
Iain Fitzpatrick
Vice President, Pay
Liên hệ với tôi

Hay Group PayNet 
Truy cập dữ liệu tiền lương cho bất kỳ công việc nào, ở bất kỳ lĩnh vực và thời điểm nào


Reward Pinpoint     
Đảm báo tính cạnh tranh của chế độ đãi ngộ


Reward Snapshot    
Nhanh chóng so sánh gói lương và phúc lợi của bạn với thị trường