Tìm hiểu thêm về cách thức họat động của PayNet    Cơ sở dữ liệu tiền lương của Hay Group giúp chúng tôi ra các quyết định tại các quốc gia kinh doanh một cách thống nhất toàn cầu     
Procter & Gamble

Hay Group PayNet cho phép truy cập nhanh chóng vào cơ sở thông tin đãi ngộ và các phúc lợi thấu đáo và đáng tin cậy nhất về thị trường.

Nó gồm những công cụ dễ sử dụng và những cơ sở dữ liệu có thể tùy biến theo từng nguồn dữ liệu cụ thể theo yêu cầu.


PayNet International

Lựa chọn PayNet International để có những thông tin có thể so sánh được và thống nhất xuyên suốt nhiều quốc gia. Nó cho phép bạn:

  • Truy cập dữ liệu từ 18,000 tổ chức và hơn 12 triệu nhân viên ở trên 100 quốc gia
  • Luôn so sánh một cách đồng nhất mọi yếu tố phúc lợi và đãi ngộ trên nhiều quốc gia 
  • So sánh ngay lập tức các vai trò công việc ra ngoài phạm vi quốc gia  
  • Tìm hiểu về biến động tiền lương và các dự báo ở mỗi quốc gia mà không cần phải đối chiếu mất nhiều thời gian
  • Truy cập khuynh hướng lương cụ thể theo các ngành nghề chính

PayNet National

Lựa chọn PayNet National để có những thông tin sâu sắc về một thị trường đãi ngộ cụ thể.

Có sẵn ở 80 quốc gia, bạn có thể truy cập dữ liệu về những vị trí công việc mang tính toàn cầu cũng như những vị trí đặc thù ở quốc gia bạn mà trên PayNet International không có.

Tương tự như PayNet International, bạn còn có thể so sánh một cách đồng nhất mọi thành phần hữu hình của gói tổng thu nhập cho các cấp bậc nhân viên và quản lý cấp cao .

Chất lượng dữ liệu tuyệt đối

Hay Group PayNet dựa trên phương pháp luận job mapping độc nhất của chúng tôi - một cách đo lường vị trí công việc sao cho phù hợp với thị trường một cách nhanh chóng và dễ dàng, có nghĩa là:

  • Bạn biết bạn đang được so sánh tương ứng với thị trường theo nhóm công việc, tổ chức, ngành nghề, quốc gia, cho dù chức danh công việc có thể khác nhau
  • Thậm chí nếu công việc của bạn là duy nhất, bạn vẫn có thể so sánh nó với công việc khác và với thị trường.

Phương pháp Tổng tiền thù lao toàn cầu của Hay Group cũng giúp cho PayNet cung cấp dữ liệu thống nhất toàn cầu về mọi loại phúc lợi - từ lương cơ bản cho đến tồng thù lao và các thành phần khác.

Bắt đầu tham gia

Nộp dữ liệu: Để truy cập vào Hay Group PayNet bạn cần phải chia sẻ dữ liệu tiền lương của công ty bạn. Nhân viên phụ trách của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình này.

Mọi thông tin bạn cung cấp luôn được bảo mật, do đó, bạn chỉ thấy được giá trị của các phúc lợi bạn chi trả cho nhân viên bạn cũng như giá trị trung bình của thị trường cho những vị trí, cấp bậc cụ thể.

Hướng dẫn tại chỗ : Hướng dẫn tại chỗ về việc bắt đầu sử dụng PayNet sẽ giúp bạn truy cập được cơ sở dữ liệu của chúng tôi một cách nhanh chóng.