Định vị chế độ đãi ngộ


Ben Frost

    Một cách để kiểm tra tính cạnh tranh của mọi thành phần trong gói đãi ngộ của bạn     
Ben Frost
Product manager
Liên hệ với tôi

Các phúc lợi có thể chiếm tới 30% giá trị của gói tổng thu nhập, tuy nhiên có đến 48% các tổ chức chưa thực sự quan tâm đến mọi nhân tố của gói đãi ngộ khi quy chuẩn với thị trường.
Nếu bạn muốn đạt được hiệu quả cao nhất từ các khoản chi về đãi ngộ, điều này sẽ bỏ lỡ cơ hội.

Nếu bạn không chi trả hợp lý tiền lương và các phúc lơị, những nhân viên giỏi nhất sẽ nghỉ việc, tuy nhiên chi trả quá tay thì phí phạm ngân sách.

Nhấp vào đây để tìm hiểu về quan điểm mới nhất của chúng tôi: Improve the health of your reward benchmarking.