Định vị chế độ đãi ngộ - Đo lường tính cạnh tranh của gói đãi ngộ


Ben Frost

    Một cách để kiểm tra tính cạnh tranh của mọi thành phần trong gói đãi ngộ của bạn     
Ben Frost
Product manager
Liên hệ với tôi

Gói đãi ngộ của bạn có thu hút và lưu giữ được nhân tài? Bạn có biết liệu các nhân tố trong gói đãi ngộ của bạn có cạnh tranh trong tất cả các lãnh thổ?

Tổng giá trị các phúc lợi và tiền lương là một thước đo quan trọng của tính cạnh tranh đó. Tuy nhiên nó còn hữu ích hơn trong việc xác định mỗi yếu tố tiền lương sẽ như thế nào khi đem so sánh với thị trường.

Định vị chế độ đãi ngộ phân tích chế độ đãi ngộ của 20 nhân viên, từ lương căn bản cho đến tổng thu nhập, bao gồm mọi thành phần thu nhập chính. Dựa trên nguồn dữ liệu tối ưu của Hay Group, nó chỉ ra được chính xác liệu gói đãi ngộ của bạn có thực sự cạnh tranh - và cụ thể điểm nào cần được cải thiện.

Cho nên, bạn nên định vị chế độ đãi ngộ hiện thời của công ty bạn để đảm bảo thu hút được những nhân tài hàng đầu mà không phải chi trả quá tay.