Chế độ đãi ngộ hiện thời - Cách đơn giản để đánh giá tính cạnh tranh


Ben Frost

    Một cách nhanh chóng để so sánh các yếu tố cơ bản của gói lương bạn đang chi trả với trị trường theo cơ sở dữ liệu mà bạn cần     
Ben Frost
Product manager
Liên hệ với tôi

Liệu bạn có thể tạo nên một đánh giá đơn giản và nhanh chóng về tính cạnh tranh của chế độ đãi ngộ của bạn? Bạn có nên tập trung vào việc ra quyết định thay vì phân tích?

Không phải tổ chức nào cũng có thời gian phân tích và so sánh dữ liệu tiền lương. Đôi khi, bạn chỉ cần biết khái quát về các vai trò công việc so với thị trường.


Chế độ đãi ngộ hiện thời là một phân tích nhanh về một thị trường cụ thể trong đó tập hợp lên đến ba nhân tố tiền lương do bạn tùy chọn

Nó là một phân tích tiết kiệm, đáng tin cậy và dễ sử dụng - cung cấp cho bạn những số liệu thực tế mà bạn cần, và khi bạn cần.