Phát triển năng lực lãnh đạo & Các công cụ tuyển dụng Nhân tài


Neil Paterson

    Các công cụ liên quan đến Nhân tài của chúng tôi đã được kiểm chứng trên thực tiễn. Chúng được thiết kế dựa trên hàng thập kỷ nghiên cứu, do đó khai thác những quan điểm mới nhất về hành vi ứng xử cũng như sự phát triển của nó.     
Neil Paterson
Director, Talent
Liên hệ với tôi

Talent Q
Tuyển chọn đúng nguời cho một vị trí


Growth Factors
Nhận diện tiềm năng


 

Leadership styles and climate
Phát triển các nhà lãnh đạo hiệu quả


Emotional Intelligence
Phát triển những nhân viên có trí tuệ cảm xúc và xã hội

 

Để biết thêm chi tiế về các công cụ phát triển, truy cập www.haygroup.com/leadershipandtalentondemand