Talent Q - Đánh giá tâm lý sử dụng cho việc Tuyển dụng và Sàng lọc


Karen Reevell

    Các công cụ đánh giá dựa trên tâm lý trực tuyến của chúng tôi rất linh họat và hiệu quả về mặt chi phí, cung cấp cái nhìn sâu sắc về những hành vi và khả năng của con người tại nơi làm việc     
Karen Reevell
Product Manager, Talent
Liên hệ với tôi

Sử dụng Talent Q là một cách tiết kiệm chi phí và đáng tin cậy để đánh giá một số lượng lớn các ứng viên.

Tiên đoán được:
Nghiên cứu trong một tổ chức viễn thông toàn cầu cho thấy rằng những người được dự đoán thuộc 50% những nhân viên giỏi nhất dựa trên bài đánh giá tính cách, đã tạo ra doanh số bán hàng trung bình cao hơn 170.000 đô la Mỹ, so với những nhân viên có thành tích thấp hơn.

Tiết kiệm chi phí:
Một tổ chức ngân hàng đã bỏ ra 3 triệu bảng vào quy trình tuyển dụng sau đại học quy mô lớn, sau đó nhận thấy rằng thiếu sự sàng lọc cụ thể và hợp lý lúc ban đầu đã dẫn đến tỷ lệ ứng viên được phỏng vấn bởi các trưởng bộ bận và các trung tâm đánh giá khá cao.

Khi quy trình được bổ sung thêm các bài kiểm tra khả năng và theo sau là bài kiểm tra tính cách có kết hợp với phỏng vấn qua điện thoại, tính chính xác của những dự báo của các vòng sàng lọc đã được cải thiện rất nhiều. Kết quả là, các trưởng bộ phận đã phỏng vấn ít ứng viên hơn nhưng có chất lượng tốt, dẫn đến:

  • giảm tổng chi phí cho quá trình đánh giá (bao gồm cả chi phí nhân lực) cho 28.000 người nộp đơn từ £ 2,9 triệu xuống còn £ 1,8 triệu
  • giảm đáng kể thời gian của nhân sự và trưởng bộ phận và dành thời gian nhiều hơn vào việc thu hút các ứng cử viên tốt nhất

Trường hợp thực tế: tìm hiểu về bài đánh giá Dimensions đã giúp Saline Water Conversion Corporation (SWCC) đánh giá 10.000 nhân viên trong quá trình chuẩn bị cho việc tư nhân hóa như thế nào.