Talent Q - Đánh giá tâm lý sử dụng cho việc Tuyển dụng và Sàng lọc


Karen Reevell

    Các công cụ đánh giá dựa trên tâm lý trực tuyến của chúng tôi rất linh họat và hiệu quả về mặt chi phí, cung cấp cái nhìn sâu sắc về những hành vi và khả năng của con người tại nơi làm việc     
Karen Reevell
Product Manager, Talent
Liên hệ với tôi

Các công cụ đánh giá Talent Q có thể được sử dụng để đo lường những kĩ năng, hành vi và khả năng của cá nhân tại nơi làm việc.

Dimensions: Đánh giá Tính cách

Dimensions là bài khảo sát tính cách trực tuyến đo lường những khuynh hướng hành vi tại nơi làm việc. Bài khảo sát tập trung vào việc đo lường một người có khuynh hướng quản lý những mối quan hệ với người khác như thế nào, cách tiếp cận của họ đối với công việc, cũng như nguồn năng lượng và động lực của họ. Sử dụng bài đánh giá này có thể giúp nâng cao sự chính xác cho những quyết định tuyển dụng bằng việc đưa ra những cái nhìn sâu sắc và khách quan về những khuynh hướng hành vi của một người tại nơi làm việc.

 • Từ một kết quả duy nhất của bài đánh giá Dimension, bạn có thể tạo ra những báo cáo khác nhau nhằm hỗ trợ các hoạt động quản lý nhân tài một cách đa dạng từ việc tuyển dụng cho phát triển nhân viên. Những báo cáo này có thể được áp dụng cho những đối tượng khác nhau, bao gồm các nhà quản lý Nhân Sự và quản lý trực tiếp. Một bản báo cáo riêng dành cho ứng viên cũng sẽ được cung cấp miễn phí.
 • Các khía cạnh được đánh giá trong bài khảo sát Dimension có thể được sắp xếp vào khung năng lực của tổ chức, cho phép bạn tạo ra những báo cáo tùy chỉnh.
 • Thời gian hoàn thành trung bình là 25 phút.
 • Có sẵn với 41 ngôn ngữ.


Elements: Kiểm tra Khả năng

Elements là một bộ những bài kiểm tra khả năng trực tuyến nhằm đo lường những kĩ năng bằng lời, kĩ năng về số, kĩ năng lôgic và kĩ năng lý luận được thiết kế đặc biệt cho những vị trí mới tốt nghiệp, chuyên nghiệp, quản lý và quản lý cấp cao. Mỗi bài kiểm tra có thể được sử dụng một cách độc lập hoặc kết hợp với những bài đánh giá khác.

 • Elements sử dụng công nghệ kiểm tra ‘thích nghi’ mới nhất, có thể điều chỉnh được độ khó của câu hỏi kế tiếp trong bài kiểm tra dựa trên phản hồi của ứng viên trong câu hỏi trước. Điều này đảm bảo các câu hỏi có mức độ thử thách phù hợp nhất, và có nghĩa là không có hạn chế mức trần vềkhả năng, cho phép ứng viên thể hiện khả năng cũng như tiềm năng thật sự của họ.
 • Không cần phải duy trì một bộ các bài đánh giá khả năng cho những mức độ khả năng khác nhau, do tất cả các vị trí công việc từ giám sát trở lên có thể sử dụng một bài kiểm tra như nhau.
 • Elements có thể được thực hiện từ xa cùng với một động tác kiểm tra tính xác thực ngắn theo kèm, để người sử dụng có thể được đảm bảo về việc thực hiện bài đánh giá thực sự của ứng viên.
 • Thời gian hoàn thành trung bình là 12 phút cho bài kiểm tra kĩ năng bằng lời, và 9 phút cho bài kiểm tra kĩ năng lôgic.
 • Có sẵn với 41 ngôn ngữ.

Tải thông tin về Dimensions và Elements tại đây


Aspects: Giải pháp cho việc tuyển dụng hàng loạt

Aspects là một bộ những bài đánh giá được thiết kế đặc biệt nhằm hỗ trợ việc tuyển dụng hàng loạt cho những vị trí nhân viên trực tiếp. Những bài đánh giá này đo lường những kĩ năng và khả năng cơ bản được yêu cầu cho những vị trí như dịch vụ khách hàng, bán hàng và những vị trí hỗ trợ khác.

Aspects Styles

Aspects Styles là bảng câu hỏi sàng lọc trực tuyến dựa trên năng lực được thiết kế cho những bước đầu tiên trong quá trình tuyển dụng, nhằm nhanh chóng xác định những ứng viên không phù hợp, và chỉ cho phép những ứng viên phù hợp nhất với những yêu cầu đưa ra cho vị trí được được đi tiếp vào vòng sau.

 • Dựa trên bộ 16 năng lực được thiết kế nhằm phản ánh những năng lực cần thiết cho các vị trí phải gặp gỡ khách hàng, chúng tôi sẽ làm việc với khách hàng để xác định ra những yếu tố tiên đoán tốt nhất cho sự thành công của một vị trí.
 • Aspects Styles có thể tạo ra những hướng dẫn phỏng vấn cho phép người quản lý có thể thực hiện những buổi phỏng vấn với chất lượng tốt hơn.
 • Thời gian hoàn thành trung bình là 8 phút.

Aspects Ability

Bài kiểm tra Aspects Ability đo lường những kĩ năng bằng lời, kĩ năng về số và kĩ năng kiểm tra được thiết kế đặc biệt cho những vị trí nhân viên trực tiếp như kinh doanh hoặc dịch vụ khách hàng, cũng như những vị trí hỗ trợ khác.

 • Được thiết kế sử dụng kĩ thuật hiện đại, Aspects Ability cho phép ứng viên trải nghiệm việc nhận diện qua gương mặt.
 • Những bài kiểm tra khả năng có thể tương thích với mức độ hiệu quả công việc của ứng viên trong thời gian thực, cho phép ứng viên trải nghiệm một bài đánh giá chặt chẽ và hiệu quả về mặt thời gian.
 • Thời gian hoàn thành trung bình là 8 phút cho bài đánh giá kĩ năng bằng lời, 10 phút cho kĩ năng về số và 6 phút cho kĩ năng kiểm tra.

Aspects Affinity

Aspect Affinity là giải pháp cho việc cung cấp bản xem trước thực tế công việc (realistic job previews RJP), thuộc một phần trong quá trình tuyển dụng. RJP đưa ra một cái nhìn cận cảnh về môi trường làm việc tại tổ chức, cung cấp cho ứng viên một chỉ số thể hiện mức độ phù hợp của họ đối với tổ chức và đối với công việc trước khi bắt đầu quá trình tuyển dụng.

Aspects Judgement

Aspects Judgement là giải pháp cho việc cung cấp những bài kiểm tra đánh giá riêng biệt tùy theo tình huống (situational judgement tests SJTs), được điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng nhằm thể hiện những tình huống cụ thể sẽ gặp phải trong vị trí công việc, cũng như những năng lực yêu cầu trong tổ chức.

Tải thông tin về Aspects tại đây


Cấp quyền sử dụng/chứng chỉ

Đào tạo về các đánh giá tâm lý tập trung vào việc sử dụng các đánh giá tính cách và năng lực tại nơi làm việc, và cấp chứng nhận về việc sử dụng Talent Q Elements, Dimensions và Aspects.

Đối với những người đã nhận được các chứng chỉ của BPS như Occupational, Personality (trước đây là Level B), chúng tôi mở một chương trình cấp chứng chỉ Dimension 1 ngày, cho các nhà thực hành được cấp quyền cho việc sử dụng bảng câu hỏi tính cách Dimensions.

Vui lòng liên hệ chúng tôi để tìm hiểu thêm về việc cấp quyền này.