Talent Q - Đánh giá tâm lý sử dụng cho việc Tuyển dụng và Sàng lọc


Karen Reevell

    Các công cụ đánh giá dựa trên tâm lý trực tuyến của chúng tôi rất linh họat và hiệu quả về mặt chi phí, cung cấp cái nhìn sâu sắc về những hành vi và khả năng của con người tại nơi làm việc     
Karen Reevell
Product Manager, Talent
Liên hệ với tôi

Làm thế nào để bạn am hiểu được các kỹ năng, hành vi và khả năng của con người tại nơi làm việc? Có cách nào đáng tin cậy để đánh giá sự phù hợp một cách nhanh chóng, có thể áp dụng rộng và mang tính khách quan?

Chúng tôi hợp tác với nhà cung cấp bài đánh giá hàng đầu, TalentQ, để giúp các tổ chức có được các giải pháp quản trị nhân tài hiệu quả về mặt chi phí nhưng vẫn đảm bảo đạt được mục tiêu.

Talent Q bao gồm các bài đánh giá dựa trên tâm lý trực tuyến và đơn giản, qua đó cung cấp cái nhìn sâu sắc và có giá trị về các kỹ năng, hành vi và khả năng của con người tại nơi làm việc. Sử dụng công nghệ kiểm tra tiên tiến nhất, đánh giá Talent Q đã được phát triển với cam kết khoa học chặt chẽ, có tính thực tiễn và linh hoạt, và có thể được sử dụng để sàng lọc và lựa chọn đúng người tài cho tổ chức của bạn.

Bạn có thể đánh giá nhanh chóng và thống nhất sự phù hợp của các ứng cử viên cho những vai trò cụ thể, cũng như tạo ra các hồ sơ vai trò. Có sẵn trên 40 ngôn ngữ, các công cụ đánh giá TalentQ giúp cho việc ra quyết định tuyển dụng tự tin hơn và tiết kiệm hơn.

TQ volume recruiters