Talent Q - Đố nhanh về tính hiệu quả của quy trình tuyển dụng


Karen Reevell

    Các công cụ đánh giá dựa trên tâm lý trực tuyến của chúng tôi rất linh họat và hiệu quả về mặt chi phí, cung cấp cái nhìn sâu sắc về những hành vi và khả năng của con người tại nơi làm việc     
Karen Reevell
Product Manager, Talent
Liên hệ với tôi

Làm bài kiểm tra nhanh

Quy trình tuyển dụng của bạn hiệu quả tới đâu?

Quy trình tuyển dụng có thể tốn thời gian và chi phí. Tuy nhiên việc kết hợp kỹ thuật đánh giá và tuyển chọn đúng đắn sẽ giúp tuyển được những nhân viên có chất lượng cao với mức chi phí hiệu quả.

Tìm hiểu về tính hiệu quả của quy trình tuyển dụng của bạn Làm bài kiểm tra nhanh


Thông tin

Thông tin về Dimensions và Elements

Thông tin về TalentQ Elements và Dimensions

Mọi thông tin về cách thức họat động của Talent Q, các đặc điểm quan trọng và  lợi ích  của công cụ này. Tìm hiểu thêm

Thông tin về Talent Q Aspects

Thông tin về TalentQ AspectsMọi thông tin về cách thức họat động của Aspects, các đặc điểm quan trọng và lợi  ích của công cụ này. Tìm hiểu thêm

Thông tin về Talent Q cho ngành bán lẻ

key featuresChúng tôi có thể giúp các nhà bán lẻ tuyển dụng nhân viên vô các vị trí tiếp xúc với khách hàng môt cách nhanh chóng với mức chi phí hiệu quả. Tìm hiểu thêm

key featuresCác bài đánh giá sáng tạo dành cho tuyển dụng khối lượng lớn: làm thế nào để tìm kim đáy bể. Tìm hiểu thêm

Dự đóan thành tích của đội ngũ bán hàng với Talent Q

Dự đóan thành tích của đội ngũ bán hàng với Talent Q

Dimensions của Talent Q là một cách hiệu quả về mặt chi phí trong việc việc đo lường năng suất của đội ngũ bán hàng, đặc biệt là khi đánh giá một số lượng lớn các ứng viên cho các vị trí chú trọng về doanh số bán hàng. Đăng nhập để tải về

Chuyển hóa toàn bộ tổ chức trong quá trình tư nhân hóa

Chuyển hóa toàn bộ tổ chức trong quá trình tư nhân hóa

Để chuẩn bị cho quá trình tư nhân hóa, Saline Water Conversion Corporation (SWCC) dự đoán cần có sự chuyển đổi kinh doanh toàn bộ. Do đó họ đã làm việc cùng với Hay Group trong thời gian 18 tháng để đánh giá các vai trò và khả năng của gần 10.000 nhân viên. Đăng nhập để tải về

Tài liệu về tuyển dụng số lượng lớn

Tài liệu về tuyển dụng số lượng lớn

Làm thế nào để mang lại lơi ích thông qua việc sàng lọc các ứng viên không phù hợp và tập trung quá trình tuyển dung vào đúng đối tượng. Đăng nhập để tải về

Báo cáo về tuyển dụng số lượng lớn

Báo cáo về tuyển dụng số lượng lớn

Nghiên cứu: bị vướng trong một vòng tròn luẩn quẩn, các nhà tuyển dụng với số lượng lớn các hồ sơ ứng tuyển đang tuyển dụng không đúng người trong nỗ lực lấp các các vị trí tiếp xúc với khách hàng còn trống. Đăng nhập để tải về