Bảng kê khai tổng thù lao


Lucy Muchira

    Chúng tôi đã đúc kết 60 năm kinh nghiệm về đãi ngộ vào trong một công cụ đơn giản, chi phí hợp lý và đáng tin cậy trong việc định giá và truyền đạt giá trị của gói tiền lương và phúc lợi của công ty đến từng nhân viên.     
Lucy Muchira
Product Manager

Hay Group dẫn đầu thế giới về lĩnh vực đãi ngộ

Phương pháp về định giá và đối chiếu gói đãi ngộ của chúng tôi dựa trên 60 năm kinh nghiệm và hiểu biết, được hơn 6,000 tổ chức trên toàn cầu tin tưởng sử dụng.


 

Phương pháp chặt chẽ của chúng tôi chuyển đổi các yếu tố của gói đãi ngộ thành giá trị tiền mặt:

  • Lương cơ bản, các khoản thưởng ngắn hạn, phụ cấp và một số phúc lợi dưới giá trị danh nghĩa
  • Các phúc lợi khác được tính tóan sử dụng chi phí nhân công chuẩn, theo đó mỗi phúc lợi có một giá trị theo năm, dựa trên mật độ nhân viên chuẩn
  • Đối với các khỏan thưởng dài hạn, chúng tôi đưa ra cách đo lường chính xác về giá trị thị trường của các chương trình ưu đãi cho nhân viên, dựa trên đặc điểm thiết kế tiêu biểu của chương trình, thực tiễn phổ biến nhất và các yếu tố luật định ảnh hưởng đến việc định giá.

Chi tiết đầy đủ về giá trị tiền mặt của các thành phần trong gói thù lao được trình bày trong một bảng kê dễ hiểu dài 1 trang cho mỗi nhân viên.