Thúc đẩy thành tích nhân viên

  Các tổ chức tốt nhất không chỉ bố trí đúng người đúng việc đúng kỹ năng; họ còn thúc đẩy và khuyến khích nhân viên thể hiện hết khả năng.

Nghiên cứu cho thấy với một nguồn nhân lực được gắn kết và thúc đẩy, các tổ chức có thể tăng hiệu suất lên đến 40%.

Để đạt được điều này, các tổ chức cần dời bỏ những rào cản khiến nhân viên chưa thể hiện hết tiềm năng của mình. Ngoài ra phải khuyến khích nhân viên hiểu được điểm mạnh, điểm hạn chế cũng như ảnh hưởng của họ lên người khác.

Hay Group có thể làm được gì

Trí tuệ cảm xúc

So với năng lực hiểu biết, trí tuệ cảm xúc có tác động hơn gấp hai lần lên thành tích. Và nó chiếm đến 85% lên thành tích của các nhà lãnh đạo giỏi nhất

Công cụ Năng lực xã hội và Trí tuệ cảm xúc của chúng tôi đo lường 12 hành vi tạo ra sự khác biệt của những người có thành tích nổi bật. Nó giúp nhân viên hiểu được những điểm cần cải thiện và tác động của họ lên các thành viên trong nhóm, từ đó giúp họ phát triển các phẩm chất tốt.

Hiệu suất nhân viên

Khảo sát hiệu suất nhân viên của chúng tôi là một công cụ dễ sử dụng có thể đo lường được các yếu tố tác động lên thành tích làm việc của nhân viên.