Cải thiện hiệu quả của những khoản đầu tư vào nhân sự

Tuyển dụng, đánh giá, lưu giữ, tưởng thưởng và phát triển nhân viên là những công việc hàng năm mà đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp cũng như bộ phận nhân sự phải làm.

Hay Group đã đúc kết 70 năm kinh nghiệm nhân sự và IP vào trong một bộ công cụ và giao thức chuẩn hóa và hiệu quả nhằm giúp bạn có thể giải quyết các quy trình nhân sự định kỳ một cách dễ dàng với mức chi phí phải chăng. Đây là một cơ hội tuyệt vời giúp bạn cải thiện hiệu quả đầu tư về con người và ngân sách nhân sự.

Nếu bạn đang gặp phải một trong những thách thức dưới đây, chúng tôi đều có các công cụ hữu ích:

 

Thu hút và tuyển chọn nhân tài

Tuyển chọn người tốt nhất từ nhiều ứng viên một cách nhanh chóng, ít tốn kém và đáng tin cậy bằng cách sử dụng các đánh giá về tâm lý học của TalentQ.

Đo lường mức độ cạnh tranh của chính sách lương và phúc lợi với các công cụ so sánh tiền lương hàng đầu của Hay Group.

Giúp nhân viên hiểu được giá trị của gói thù lao nhận được với Bảng kê khai tổng thù lao.

Đo lường mức độ gắn kết và thúc đẩy nhân viên với Khảo sát Hiệu suât nhân viên.

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÊM

 

Phát triển nhà lãnh đạo

Nhận diện những nhà lãnh đạo tiềm năng với công cụ Các nhân tố phát triển đo lường các đặc điểm đã được kiểm chứng của tiềm năng lãnh đạo.

Cung cấp các kết cho nhà quản lý trực tiếp với chương trình Tác động của việc lãnh đạo dành cho các nhà quản lý trực tiếp có khả năng mở rộng với chi phí hiệu quả.

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÊM

 

Giữ chân những người giỏi nhất

Theo dõi tính cạnh tranh của gói đãi ngộ với các công cụ so sánh đãi ngộ hàng đầu.

Truyền đạt giá trị đầy đủ của gói lương và phúc lợi cho nhân viên với Bảng kê khai tổng thù lao.

Nhận diện các yếu tố quan trọng về việc nhân viên nghỉ việc với Khảo sát hiệu suất nhân viên.

Phát triển các nhà quản lý trực tiếp nhằm tạo ra môi trường làm việc tích cực có thể khuyến khích và giữ chân nhân viên với Tác động của việc lãnh đạo cho các nhà quản lý trực tiếp.

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÊM

 

Thúc đẩy thành tích làm việc của nhân viên

Phát triển chất lượng của nhà lãnh đạo với các chương trình Trí tuệ cảm xúc.

Đo lường các động cơ thúc đẩy thành tích làm việc của nhân viên trong tổ chức với khảo sát Hiệu suất nhân viên.

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÊM

Kích họat các quản lý bộ phận của bạn

  • Giúp người quản lý mở rộng phong cách lãnh đạo và cải thiện môi trường đội nhóm với ứng dụng Các tác phong và môi trường của Hay Group Activate.
  • Trao quyền cho các trưởng bộ phận để giúp họ ra các quyết định nhanh hơn với ứng dụng Định giá một công việc và Xếp hạng một công việc của Hay Group Activate.

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÊM