Phát triển những nhà lãnh đạo

Lãnh đạo là yếu tố có ảnh hưởng nhất đến năng suất của một tổ chức.

Bốn mươi năm nghiên cứu của Hay Group chứng minh rằng tác phong lãnh đạo có tác động đến 70% lên môi trường làm việc – và môi trường đó có thể ảnh hưởng đến 30% kết quả kinh doanh cuối cùng.

Do đó, mội trường làm việc tích cực là rất quan trọng đối với sự thành công trong kinh doanh. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của Hay Group trên hơn 86,000 nhà lãnh đạo trên toàn thế giới, thì có đến 55% trong số đó đang tạo ra những môi trường thiếu động lực.

Hay Group có thể làm được gì

Nhận diện tiềm năng

Thành tích làm việc hiện tại của một cá nhân không phải luôn luôn là chỉ số đáng tin cậy nhất về tiềm năng của họ.

Các chỉ số Phát triển cung cấp một phương pháp đáng tin cậy nhằm xác định những nhà lãnh đạo tương lai bằng việc đo lường những chỉ số, đã được chứng minh về tiềm năng lãnh đạo.

Phát triển lãnh đạo

Những công cụ Môi trường và các Tác phong Lãnh đạo của chúng tôi là một tập hợp duy nhất về những chẩn đoán trực tuyến giúp bạn đo lường và cải thiện năng suất của những nhà lãnh đạo.

Thông tin phản hồi từ những khảo sát cho phép những nhà lãnh đạo trau dồi hành vi và nâng cao hiệu suất lãnh đạo của họ.

Tác động của việc lãnh đạo dành cho các nhà quản lý trực tiếp là một chương trình hiệu quả nhằm nâng cao môi trường đội nhóm và cải thiện năng suất kinh doanh thông qua những người quản lý trực tiếp.